Familiehuset Ankersvej

Visitering

Visitering til det intensive tilbud

Visitering til det intensive psykoterapeutiske tilbud:

 1. Rådgiver sender sag til visitationsteam
 2. Visitationsteamet sender kvittering og visitation
 3. Rådgiver kontakter Familiehuset med henblik på forbesøg med familien
 4. Familie og rådgiver kommer på besøg
 5. Familiehuset kontakter efterfølgende rådgiver med henblik på dato for indskrivning
 6. Rådgiver afstemmer dato med familien

Visitering af Familieterapi:

 1. Rådgiver fremsender visitation til visitationsteamet for børn mellem 0-6 år
 2. Visitationsteamet fordeler behandlingsopgaver
 3. Rådgiver modtager kvittering på visitationen
 4. Familiehuset melder tilbage, hvem primærterapeut/behandler er og, hvornår behandling kan påbegyndes
 5. Rådgiver indkalder til opstartsmøde i Familiehuset med følgende parter: familie, rådgiver og primærterapeut