Familiehuset Ankersvej

Teorier og metoder

Familiehuset arbejder fagligt flermetodisk

Familiehuset arbejder med flere teorier og metoder og tanken er, at metoderne kan bruges uafhængigt af hinanden og, at én metode ikke passer til alle. Det tilstræbes, at der aldrig kommer en metode imellem borgeren og den professionelle, fordi vigtige informationer kan gå tabt i behandlingen.

 • Neuroaffektiv psykoterapi, Susan Hart, brobygning mellem hjernen og udviklingspsykologien, hvor afstemningen i den 3-enige hjerne udfra kompasserne er det centrale og arbejdet i nærmeste udviklingszone og det nuværende øjeblik, hvor forandringen indtræffer.
 • Oplevelsesorienteret terapi: Walther Kempler, Perls, Perls/Hefferline/Goodmann, Yalom, Peter Schellenbaum, m.v.: Det centrale er, at individet kommer i kontakt med sig selv dybt ind og lærer sig selv at kende og kan se sig selv udefra, hvorved mentaliseringen styrkes.
 • Systemisk terapi med familien som system: Burnham, Milanomodellen, m.v.
 • Kognitiv terapi indenfor teorier om Aaron T. Beck, Irene Oestrich, Esben Hougård, m.v.
 • Hjerne- og Miljømodellen af Michael Adam som teori om faktorer, der påvirker mennesket indbyrdes.
 • Psykodynamisk terapi: Ludvig Igra, m.v. om objektrelationer og psykoterapi.
 • Spædbarnsterapi Traumearbejde(det usagte binder energi): Dolto: Familiehuset kobler denne metode sammen med den neuroaffektive psykoterapi. Det vil sige Familiehuset også tager udgangspunkt i barnets krop som værende noget, der observeres og sættes ord på.  Daniel Stern – barnets oplevelse af verden og dets selv og indre repræsentationer.
 • Narrativ terapi: Det er problemet, der er problemet og ikke personen, der er problemet: White, m.v.
 • Objektdannelsesteorier: Winnocot, Mahler og Bowlby, m.v., samt forskellige aktører i jeg ét  hvor der arbejdes med de indre repræsentationer i personligheden.
 • Kropslige øvelser til integration af følelser og bevidsthed: T.H. Gendlin, Mäkelä, m.v.
 • Kropsøvelser, hvor en dyb gennemgang skaber en bevidsthed om kroppen som instrument for følelser og grounding, forstået som en dybere integreret kontakt i sig selv og nye forbindelser i den 3-enige hjerne.
 • Mindfullness træning i arousalregulering og at være i nuet.
 • Gruppeterapi: Erfaringer og evidensbaseret viden om gruppers betydning for udvikling: Bion, Susan Hart, m.v.
 • Psykoedukation: en dybere form for undervisning, hvor personen er aktiv i krop, følelser og bevidsthed.
 • Theraplay: Jukka Mäkelä, Peter Levine og Susan Hart. Herunder udarbejdelse af MIM test.
 • SE chok og traumeterapi udviklet af Peter Levine.
 • Social træning - Økonomi, bolig og netværk, uddannelse/job.
 • Pædagogisk massage til bevidstgørelse af kropslige sanser og fornemmelser.
 • Fokus på kost og motion hos den enkelte og i familien.

Se evt. mere under fanebladet myndighed, hvor der ligger foldere og ydelsesmappe.

Der justeres løbende på metoder og teorier, der bruges ud fra, hvordan teorierne virker og om, der kommer nye til.