Familiehuset Ankersvej

Formål, mål og målsætning

Familiehusets formål, mål og målsætning

Formål:

Børnene har ofte vist forskellige tegn på, at de har det svært og, de har brug for at blive oplevet, hørt, set og mødt i deres familie præcis som, de har det og som, de er. Det er en forudsætning for, at de kan udvikle sig følelsesmæssigt og mentalt og kan indgå i gode bæredygtige relationer, både i deres familie, andre nære relationer, institutioner m.v..

Erfaringer har vist, at børn har brug for, at deres forældre har det godt, for at de selv kan være frie og have det godt, hvorfor forældrene er en væsentlig del af behandlingen.

Mål:

Det psykoterapeutiske dagbehandlingstilbud er en foranstaltning for familier, der på den ene og den anden måde har brug for hjælp. En hjælp, der er mere omfattende og intensiv end almen støtte, vejledning og rådgivning.

Målet med tilbuddet er at tilbyde behandling til familier, hvor børnene enten er truede i deres udvikling, eller, hvor en behandling er vigtigt for at forebygge, at barnet bliver truet.

Målet er at forebygge årelang støtte i familien og/eller en eventuel anbringelse udenfor hjemmet.

Målsætning:

At forældrene oparbejder kompetencer til at være i kontakt med sig selv og barnet, så barnet oplever sig rummet og holdt af og kan udvikle sig i en sund retning.

At forældrene oparbejder kompetencer til at yde omsorg for barnet og deres eget liv på en måde, der sikrer barnet og familien en ny livskvalitet med psykisk og fysisk sundhed, som kan afspejles i barnet.

At forældrene kan træffe gode beslutninger for sig selv og barnet, der gør, at de fungerer i livets forskellige sammenhænge, det være sig job, uddannelse, fritid og så barnet socialiseres ind i det samfund som barnet er en del af.

At forældrene er villige til at arbejde med sig selv og sit barn for at styrke og udvikle nuværende og nye forældre/personlige kompetencer til at begå sig i relationer og i livet i almindelighed.