Familiehuset Ankersvej

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen som inspirator

Familiehuset startede op med en arbejdsgruppe nedsat af Leder i Familiehuset. Arbejdsgruppen var fra starten af tværfaglig og var med til at forme tilbuddet. De kom med bidrag og tanker ind i det daværende projekt og det var en stor fornøjelse og samtidig fik Familiehuset tilført flere fagligheder.

Gruppen har ændret sig over tid, både i forhold til behovet og i forhold til den politiske organisering.

I dag består arbejdsgruppen af følgende fagområder:

  • Sundhedspleje
  • Skole
  • Dagtilbud
  • Myndighed
  • Familiehuset

Da Familiehuset som sådan er færdigetableret, har Arbejdsgruppen valgt at fortsætte med følgende formål:

Parter, der er omkring barnet, foretager gensidige informationer om, hvad der rører sig på de forskellige arenaer og lader sig inspirere af hinanden.

På den måde, vil vi tværfagligt kunne inspirere og støtte hinanden, til hjælp for udsatte børn og deres familier.